หลอดพรีฟอร์ม

ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม สำหรับโรงงานเป่าขวด PET และผู้ผลิตน้ำดื่มโดยตรง หลอดพรีฟอร์มที่โรงงานผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย

หลอดพรีฟอร์ม