ฝาปั้ม ฝาสลิป

ทางโรงงานมีงานผลิตสกรีนโลโก้ลงบนฝา เป็นชื่อแบรนด์ได้ตามความต้องการของลูกค้า และผู้ผลิตน้ำดื่มโดยตรง หลอดพรีฟอร์มที่โรงงานผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย

ฝาปั้ม ฝาสลิป

Caps Color