ฝาปั้ม ฝาสลิป

ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์ม สำหรับโรงงานเป่าขวด PET และผู้ผลิตน้ำดื่มโดยตรง หลอดพรีฟอร์มที่โรงงานผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย

ฝาปั้ม ฝาสลิป

Caps Color